Werk en mantelzorg 

Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 5 werknemers werk met mantelzorgtaken. Uit onderzoek blijkt dat 51% van de werkgevers verwacht dat de kosten voor de mantelzorg de komende jaren gaat toenemen en dat 18% van al het verzuim wordt veroorzaakt door mantelzorg. Daarnaast is het aantal mantelzorgers in organisaties 2 x zo groot als men denkt. Verder verwacht 45% van de werknemers binnen 5 jaar zelf mantelzorger te zijn.  

Mantelzorgmakelaar

De kans is groot dat meerdere van uw werknemers bovenstaande problematiek herkent en ervaart. Als mantelzorgmakelaar kan ik op verschillende manieren iets betekenen binnen uw organisatie. Enerzijds door uw werknemer direct te ondersteunen door onafhankelijk en objectief advies te geven en regeltaken over te nemen in de thuissituatie, waardoor direct een lastenverlichting wordt ervaren. Anderzijds kan ik als mantelzorgmakelaar meedenken in hoe uw organisatie een mantelzorgvriendelijk(er) personeelsbeleid kan realiseren. Trainen van leidinggevenden, workshops, adviseren over mogelijkheden bij het gebruik  van wettelijke verlofregelingen, ondersteunen in praktijksituaties, als vraagbaak en om bekendheid te geven in de organisatie rondom het thema mantelzorg zijn hiervan een aantal facetten.

Kosten

Afhankelijk van uw wensen die passen bij uw organisatie zal ik een vrijblijvende offerte maken, waarna uw organisatie verandert in een organisatie waarin mantelzorg bespreekbaar is en het uiteindelijk geld oplevert in plaats van dat het geld kost.  

 

Contact