Het is fijn om voor een ander te zorgen, iets voor hem of haar te kunnen betekenen. Maar wie zorgt er voor u? Hoe houdt u de balans vast? Hoe houdt u tijd over voor andere dingen die ook energie geven?  En worden alle mogelijkheden en rechten voor de persoon die u ondersteunt wel benut? Samen met u wil ik als mantelzorgmakelaar hier naar kijken.  

U vindt het "normaal" dat u voor een ander zorgt, maar wie zorgt er voor u?

Wat gaan we doen?

In een eerste gesprek (intake) breng ik de zorgmomenten in kaart. Ik zal veelal luisteren en vragen stellen zonder hier een mening over te geven. Hierdoor krijg ik goed in beeld, waar u tegen aan loopt en wat uw wensen zijn. De meeste organisaties zijn er voor de zorgvrager, maar als mantelzorgmakelaar ben ik er juist voor u. Het eerste gesprek is om deze reden ook het liefst alleen met u, zodat u vrijuit kunt praten.

Op basis van het intake gesprek krijg ik een goed beeld van de knelpunten, waar u als mantelzorger tegenaan loopt. Op basis van de wensen en belangen van u zal ik een overzicht maken met verschillende oplossingen en de daarbij horende financiële consequentie.

Hierna kunt u als mantelzorger zelf afwegen welke keuze(s) u maakt en kan ik helpen om deze keuze(s) te bewerkstelligen door deze regeltaken over te nemen of u hierbij te ondersteunen. U behoudt zelf de regie. 

Voorbeelden van regeltaken

  • Aanvragen van een beschikking bij de gemeente, het schrijven van een persoonlijk plan, het voorbereiden van het "keukentafelgesprek" en de financiële consequentie.
  • Het regelen van de juiste disciplines en zorgen voor een warme overdracht.
  • Aanvragen van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en begeleiding tijdens de gehele aanvraagprocedure.
  • Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke leveringsvorm; zorg in natura (ZIN), volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB)
  • Duidelijke uitleg geven over een PGB, wat komt er precies bij kijken, zorgcontracten opstellen, uitleg en ondersteuning bij de administratie.
  • Opstellen en ondersteunen bij bezwaarschriften tegen een besluit vanuit het Centrum indicatie stelling zorg (CIZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugdwet.
  • Ondersteunen van gesprekken met uw werkgever.
  • ........

Kosten

De kosten voor een mantelzorgmakelaar worden door veel zorgverzekeraars vergoed. Hoe hoog die vergoeding is hangt af van uw aanvullende verzekering. De precieze kosten worden natuurlijk vooraf met u besproken.

Contact