1e jaar MZM

Gepubliceerd op 1 oktober 2018 om 19:49

Een jaar geleden ben ik officieel begonnen als zelfstandig mantelzorgmakelaar. Vol enthousiasme ben ik er in gevlogen. Ondanks heel veel leuke gesprekken zorgde dit niet voor klanten. En dat is toch wat je als starter wilt; de theorie in de praktijk brengen en vooral mensen helpen!

 

In februari kwam voor mij de omslag. Ik kreeg een afwijzing van een organisatie die een mantelzorgmakelaar helemaal zag zitten, maar die al een contract bleek te hebben met een welzijnsorganisatie. Hierna besloot ik mij te focussen op de particuliere klanten. 

Langzaamaan kwamen er klanten en kon ik doen wat ik wilde; mensen informeren hoe en waar ze zorg konden krijgen en dit inregelen. De meeste klanten waren tevreden. Het leuke is dat mensen mij via verschillende wegen wisten te vinden; via de praktijkondersteuner van de huisarts, via de zorgverzekering, van bijeenkomsten waar ik ben, via het internet, via Prisma en wat de beste reclame is; mond op mond.

 

Door de ervaringen in verschillende casussen leer ik hoe de zorg een beetje werkt. Maar helaas ook hoe ondoorgrondelijk deze is. Iedere gemeente heeft zijn eigen regels, die maar met moeite te vinden zijn. Iedere thuiszorgorganisatie kijkt alleen naar zijn eigen mogelijkheden. Het inzichtelijk maken van de kosten van de geleverde zorg is vaak een hele uitdaging. Waarom moet ik zelf uit gaan zoeken wat mijn eigen bijdrage is van de zorg bij de gemeente? De verkoper van een auto kan mij toch ook vertellen wat een auto kost? Bijzondere situaties die mij prikkelen om juist verder te gaan met het helpen en ondersteunen van mantelzorgers.

 

Het afgelopen jaar heb ik moeten leren wat ondernemen is. Ik heb vooral geleerd wat ik voor ondernemer ben. Waar ligt mijn kracht en hoe kan ik deze het beste gebruiken?

Momenteel ben ik bezig met het verfijnen van mijn dienstverlening om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van de klanten.

Ik heb me aangesloten bij mantelzorgmakelaars Nederland om op deze manier mantelzorgers binnen organisaties te kunnen helpen met de combinatie werk en mantelzorg.

 

Mijn tweede jaar als mantelzorgmakelaar wil ik een structurele aanloop van klanten hebben. Deze klanten moeten tevreden zijn met de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Daarnaast hoop ik mijn verwondering te blijven uitspreken over de manier waarop sommige zaken in de zorgwereld geregeld zijn. En wie weet kan ik er iets aan toevoegen!

 

Dus mocht je vragen hebben over de zorg van een naaste, dan hoop ik dat je mij weet te vinden.

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.